Polycom® RealPresence® Group 700 ... viac
15.08.2013
Polycom® RealPresence® Group 500 ... viac
15.08.2013
Polycom® RealPresence® Group 300 ... viac
15.08.2013
Zažite HD video priamo z vášho počítača ... viac
03.06.2013
Polycom H.264 High Profile - HD hovory na polovičnej šírke pásma ... viac
14.01.2011

Videokonferenčné systémy

V dnešnej dobe, keď sme všetci stále viac vyťažení pracovnými aj rodinnými povinnosťami už nechceme strácať nadmerne veľa času častými a zbytočnými pracovnými cestami za účelom obchodných stretnutí a porád. Polycom si je toho vedomý a má pre vás vždy tu najlepšiu ponuku...

Schéma možnosti využitia technilógie POLYCOM

 

Videokonferencia je zvukové a obrazové spojenie dvoch či viacerích strán, ktoré umožňuje zdieľanie prezentovaných dát. Najčastejšie slúžia videokonferencie pre internú komunikáciu medzi pobočkami jednej firmy, ale stále častejšie sa využívajú pre komunikáciu medzi univerzitami, školami, zdravotníckymi inštitúciami pri konzultáciách či inej výmene informácií. Veľké možnosti ponúka práve v oblasti vzdelávania. Video konferenčný systém obsahuje video konferenčnú jednotku so špeciálnou kamerou, rozhranie pre pripojenie ďalších signálových vstupov a pripojenie na komunikačné kanály. Preferovaným komunikačným kanálom je dnes stále dostupnejšie dátové spojenie pomocou IP protokolov cez siete LAN a WAN, tradičné telefónne Euro ISDN spojenie je stále podporované. Cieľom videokonferencie nie je len preniesť obraz a zvuk rečníka, ale stále častejšie i obraz z ďalších kamier, videozáznam, prezentáciu z počítača alebo obrázky z dokumentovej kamery. Video konferenčná zostava je tak súčasťou celého prezentačného reťazca.

Možnosti využitie technológie POLYCOM vo výchovno-vzdelávacom procese (dištančné vzdelávanie)

Pedagóg pri svojej práci musí urobiť viac ako len učiť. Snaží sa, aby jeho študenti dosiahli čo najvyššiu úroveň kvality vzdelania. Pri dosahovaní priaznivých výsledkov napomáhajú študentské výmeny, odborné výlety a exkurzie, ktoré zároveň umožňujú udržiavať trend s vývojom. Polycom chápe náročnú úlohu pedagóga a preto sa snaží navrhovať videokonferečné riešenia pre školské prostredie ako učebný nástroj k zlepšeniu výučby. Videokonferenčné riešenie pre školy je navrhované v spolupráci s pedagógmi a zároveň pre pedagógov za účelom lepšieho interaktívneho zážitku a umožňuje naplno integrovať vo výchovno-vzdelávacom procese interaktívne technológie.

Výhody pre pedagóga :

 • vzájomná komunikácia medzi pedagógmi iných škôl bez straty času cestovaním
 • prístup k učebným materiálom (video, audio, obsah), čím sa stáva výučba pútavejšia
 • rozšírené možnosti zdieľania učebných materiálov pre študentov pri dištančnom štúdiu

Polycom technológia pre študentov prináša:

 • pútavú formu vyučovania
 • aktívnu účasť na vyučovaní z domu v prípade choroby
 • úzku spoluprácu pri projektoch medzi študentmi rôznych regiónov a krajín bez potreby cestovania

V pilotnom projekte žiačka Eva má už tri roky vážne zdravotné problémy, kvôli ktorým sa nemôže zúčastniť vyučovania v škole. Vďaka novej technológií od Polycom je prvým študentom vo svojej triede, ktorý sa môže zúčastniť vyučovania prostredníctvom internetu. Riešením je jednoduchá videokonferencia bod-bod, kde Eva má k svojmu počítaču pripojenú webkameru a mikrofón. Spojenie sa vytvára prostredníctvom softvérového klienta Polycom PVXTM. V triede je na pojazdnom stojane televízor, kamera a videokonferenčný systém Polycom QDX 6000TM. Vďaka kamerám Eva vidí spolužiakov a výklad učiteľa a zároveň všetci v triede vidia ju. Takto môže sledovať výučbu, robiť si poznámky a taktiež ju učiteľ môže počas vyučovania vyvolávať. Eve sa takto ľahšie zvláda učebná látka, počas prestávok môže byť v kontakte so svojimi spolužiakmi, čím dotvára akoby virtuálnu prítomnosť na vyučovaní.

Na uvedenej schéme je načrtnutá celková filozofia možnosti technológie POLYCO-m v oblasti vzdelávania. Od jednobodovej možnosti  (učebňa A), kedy je komunikácia zabezpečená cez  videokonferenčný systém Polycom HDX 6000TM v triede a softvérového klinta na strane neprítomného žiaka, cez štvorbodové možnosti zabezpečené videokonferenčným systémom Polycom HDX 7000TM naznačené v schéme (učebňa B), až po niekoľko desiatok bodové spojenia cez videokonferenčný server s možnosťou prenosu a sledovania prednášky na štandardnom internetovom rozhraní ako používateľ  WEBu.


Immersive (vnorovací)  Telepresence

  Polycom® RealPresenceTM Experience High Definition
  (RPXTM HD) 400 Series

   Je navrhnuté pre zasadnutia výkonného manažmentu a správnych rád,
   firemné školenia a vyššie vzdelávanie.

 • Kapacita miest na sedenie pre 8 - 28 účastníkov
 • Na celú obrazovku, 48:9 kino pohľad
 • Uľahčuje stretnutia veľkých skupín
 • Plne pôsobivé riešenie, ktoré vytvára ilúziu pocitu stretnutia v jednej miestnosti

  Polycom RPX 200 Séria

  Komplexné riešenie pre stretnutie výkonného manažmentu a správnych rád,
  projektových tímov a stretnutí s klientmi.
 • Kapacita miest na sedenie pre 4 - 18 účastníkov
 • Bezokrajová 24:9 video stena
 • Uľahčuje stretnutia od malých až po väčšie skupiny
 • Mimoriadne realisticky prináša HD video a audio
  

Polycom Telepresence Experience High Definition (TPX® HD) Sérií

Navrhnuté pre manažérske tímy, malé skupiny alebo pre stretnutia s klientmi

 • Kapacita miest na sedenie pre 4 - 6 účastníkov
 • HD video, HD audio a flexibilné zdieľanie obsahu
 • Obrazovky so 60-placovou plazmou vytvárajú ilúziu sedenia okolo stola so vzdialenými kolegami
 • Jednoduché použitie - jednoduché a zhodné dotykové užívateľské rozhranie vo všetkých lokalitách
 • Ochrana investícií - založené na štandardoch a Interoperabilné s viac ako 2 miliónmi video konferenčnými systémami
  

Room Telepresence pre A/V Integrátorov

 

Polycom HDXTM 9000 Séria

Neprekonateľný integračný kodek s vysokým rozlíšením, navrhnutý tak, aby bol jadrom akéhokoľvek vizuálneho komunikačného rozmiestnenia.

 • H.323, SIP a H.320 štandardná podpora HD 720p 30 fps rozlíšenie až do 4 Mbps, H.264 s Polycom HD VoiceTM
 • H.239 Polycom People+Content a Polycom People+Content po IP Polycom People on Content kľúč
 • AES, HTTPS, TLS, VCR/DVD vstup/výstup
 • Obsahuje 4-bodové alebo 8-bodové HD skupinové spojenia
 • Dostupné H.320 BRI, PRI alebo sériové moduly
 • Analógový port iba pre audio účastníkov 
 • Podpora API sériového portu
  

Room Telepresence

 

Polycom HDX 8000 Séria

Pokročilé riešenie prinášajúce HD video, hlasové a možnosti zdieľania obsahu do konferenčných miestností, tried a priestorov na stenu.

 • H.323, SIP a H.320 štandardná podpora
 • HD 1080p 30 fps rozlíšenie
 • HD 720p 60 fps až do 6 Mbps, H.264 s Polycom HD Voice
 • H.239 People+Content a People+ Content po IP
 • Polycom People on Content kľúč
 • AES, HTTPS, TLS
 • VCR/DVD vstup/výstup
 • Obsahuje 4-bodové HD skupinové spojenia
 • Jeden/dva 42-palcové displeje na podstavci alebo na stene
 • Jeden 50-palcový displej na podstavci
 • Dva 50-palcové displeje na výkonnom stojane (zobrazený) alebo na stene - dostupné H.320 BRI, PRI alebo sériové moduly
 • Analógový port iba pre audio účastníkov
 • Podpora API sériového portu
 
  

Polycom HDX 7000 Séria

Hlavné teleprezentačné riešenie pre organizácie hľadajúce rýchle a jednoduché zvýšenie spolupráce prepojením členov tímu nachádzajúcich sa v rôznych lokalitách.

 • H.323, SIP a H.320 štandardná podpora
 • HD 720p 30 fps rozlíšenie až do 2 Mbps, H.264 s Polycom HD Voice
 • H.239 People+Content a People+Content po IP
 • AES, HTTPS, TLS
 • VCR/DVD vstup/výstup
 • Obsahuje 4-bodové SD skupinové spojenia
 • Jeden/dva 42-palcové displeje na podstavci alebo na stene
 • Dva 50-palcové displeje na podstavci
 • HDX podstavec alebo HDX upevnenie na stenu (zobrazený)
 • Dostupné H.320 BRI, PRI alebo sériové moduly
 

Polycom HDX 6000 Séria

Plne vybavená skupina nízkonákladového, malého teleprezentačného systému, ktorý umožňuje tímu ľudí ľahšie sa spojiť na veľkú vzdialenosť a užiť si hlas vo vysokom rozlíšení, video a zdieľanie obsahu.

 • H.323 & SIP štandardná podpora
 • HD 720p 30 fps rozlíšenie
 • Až do 2 Mbps, H.264 s Polycom HD Voice
 • H.239 People+Content and People+Content po IP
 • AES, HTTPS, TLS
 • Jeden 42-palcový alebo 50-palcový displej na HDX podstavci (zobrazený) alebo upevnenie na stenu
 
 

Personal (osobná) Telepresence

 

Polycom HDX 4000 Séria

Video riešenie s vysokým rozlíšením pre ľudí, ktorí pravidelne komunikujú cez video z ich kancelárií a vyžadujú najlepší skúsenosti vo vysokom rozlíšení, s možnosťou ľahko zdieľať obsah s ostatnými.

 • H.323, SIP & H.320 štandardná podpora
 • HD 720p 30 fps až do 4 Mbps H.264 video s Polycom HD Voice
 • 20.1-palcový širokouhlý displej s klávesnicou
 • H.239 People+Content a People+Content IP
 • People On Content chroma key technológia
 • AES, HTTPS a TLS
 • Obsahuje 4-bodové SD skupinové spojenia
 • H.320 BRI, PRI alebo sériové moduly
 • Analógový port iba pre audio účastníkov
  

Polycom VVXTM 1500 D Business Media Phone

Zjednocuje hlas, video a aplikačné možnosti do jednoducho užívateľného obchodného telefónu. Unikátna dotyková obrazovka robí videohovory také jednoduché ako používanie telefónu.

 • H.323 a SIP štandardná podpora
 • Šesťlinkový na funkcie bohatý Polycom IP telefón certifikovaným systémom kontroly hovoru
 • CIF (768kbps) H.263, H.263+ a H.264 video s Polycom HD Voice
 • Audio lokálne nahrávanie via USB port
 • Polycom Open API pre aplikácie tretích účastníkov
 • Nastaviteľná kamera, podstavec a displej
 • AES, HTTPS a TLS
 • Zabudovaný gigabit prepínač s PoE
 • Jednoducho pripojiteľný do iných systémov založených na štandardoch a MCU
 
  
 

Polycom Converged Management ApplicationTM (CMATM) Desktop

Desktop video konferenčná aplikácia pre vzdelaných pracovníkov, ktorá umožňuje vysokokvalitné video a hlasovú komunikáciu, zdieľanie obsahu na štandardnej báze.

 • H.323 štandardná podpora
 • HD 720p prijímanie videa až do 2 Mbps H.264 video s Polycom HD Voice
 • H.239 obsah
 • Používa Polycom CMA Directory alebo váš firemný adresár
 • Chat s jedným alebo viacerými užívateľmi
 • AES & ovládanie kamery na diaľku
 • Externé pripojenie s prístupom proxy
 • Súčasťou Polycom CMA 4000/5000 riešenia
 

 
Špeciálne "priemyselné" riešenia

Polycom Practitioner CartTM

Mobilné riešenie, ktoré prináša video s vysokým rozlíšením, audio a obrazové zdieľanie pre zdravotníckych profesionálov a pacientov, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek. Telemedicinske videokonferenčné riešenie Polycom® Practitioner CartTM v HD kvalite umožní, aby lekári dokázali vzdialene poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientom, získavať nové znalosti a riadiť každodenný chod zdravotníckych zariadení bez straty kvality alebo starostlivosti a to predovšetkým pri operačných zákrokoch.

 • HD 1080p 30 fps alebo 720p 30/60 fps
 • 26-palcové LCD so zabudovanýmireproduktormi
 • Vysoko mobilné, malé rozmery
 • AES šifrovanie pre HIPAA 
 • Výška je nastaviteľná pre udržanie zrakového kontaktu
 

 

Polycom Súdne stenové jednotky

Video systém, ktorý podporuje one-to-one a one-to-many komunikáciu v súdnych sieňach, kanceláriách, konferenčných miestnostiach, väzeniach, návštevných centrách a iných priestoroch na stretnutia.

 • 17-placový displej s plne uzamykateľným vozíkom
 • 80-lb. (36 kg), 14-gauge oceľová skriňa
 • 3/8" nerozbitné priehľadné Lexan® okno
 

Polycom InstructorTM FS

Kombinuje videokonferenciu a interakciu do jedného cenovo efektívneho výkonného balíčku.

 • HD 1080p 30 fps alebo 720p 30/60 fps
 • 50-placový plochý plazma displej
 • Beží na HDX a inteligentnýchtechnológiách
 • Malé rozmery a váha umožňujú ľahký presun
 • Jednoduché touch-screen kontrolky
 

 

 
Konferenčné platformy

 

Polycom RMXTM 4000

Neprekonateľné riešenie spolupráce obsahujúce vysoko škálovateľný dizajn so vstavanou redundanciou, ideálne pre veľké podniky a prostredia poskytovateľov služieb.

 

 

 
 
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.